Jak terapia poznawczo-behawioralna może pomóc w radzeniu sobie z lękiem?

Czym jest terapia poznawczo-behawioralna? Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) to forma psychoterapii, która skupia się na zmianie myśli i zachowań pacjenta. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest jedną z najskuteczniejszych form psychoterapii stosowanych w leczeniu lęku. Koncentruje się na identyfikowaniu i modyfikowaniu myśli i przekonań negatywnych, które wpływają na nasze uczucia i zachowania. CBT opiera się na założeniu, że …