Jak terapia poznawczo-behawioralna może pomóc w radzeniu sobie z trudnościami w budowaniu pozytywnych relacji z samym sobą?

Czym jest terapia poznawczo-behawioralna? Opis terapii poznawczo-behawioralnej Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest formą terapii psychologicznej, która koncentruje się na związku między myślami, uczuciami i zachowaniem. Jej celem jest pomóc jednostce w rozpoznawaniu i zmienianiu negatywnych myśli i wzorców zachowań, które przyczyniają się do trudności w budowaniu pozytywnych relacji z samym sobą. Podstawowe założenia i techniki CBT …