Jak terapia poznawczo-behawioralna może pomóc w radzeniu sobie z trudnościami w osiąganiu celów?

Wprowadzenie Omówienie znaczenia celów w życiu człowieka. Cele są kluczowymi motywatorami, które dają sens naszym działaniom i kierują naszą energię w określonym kierunku. Osiąganie celów pozwala nam rozwijać się, zmieniać nasze życie i czerpać satysfakcję z osiągniętych rezultatów. W terapii poznawczo-behawioralnej, analizuje się znaczenie i wartość celów, aby lepiej zrozumieć, dlaczego są one istotne dla …