Jak terapia poznawczo-behawioralna może pomóc w radzeniu sobie z trudnościami w rozwijaniu umiejętności interpersonalnych?

Czym jest terapia poznawczo-behawioralna? Podstawowe założenia terapii poznawczo-behawioralnej Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) opiera się na założeniu, że nasze myśli, emocje i zachowania są ze sobą powiązane. Terapeuta CBT pomaga klientowi identyfikować negatywne myśli i przekonania, które mogą wpływać na trudności w rozwijaniu umiejętności interpersonalnych. Następnie razem opracowują strategie, aby zmienić te myśli na bardziej realistyczne i …