Czy psychoterapia może pomóc w budowaniu lepszych relacji międzyludzkich?

Psychoterapia jako narzędzie rozwoju osobistego Terapia jako sposób na lepsze zrozumienie samego siebie Psychoterapia umożliwia pogłębione spojrzenie na własne potrzeby, pragnienia i emocje. Poprzez rozmowę z terapeutą, pacjent może odkryć swoje ukryte lęki, pragnienia oraz odkryć swoje mocne strony. To kluczowy krok w budowaniu lepszej relacji z samym sobą. Odkrywanie głębszych przekonań i wzorców zachowań …