Jak terapia poznawczo-behawioralna może pomóc w radzeniu sobie z trudnościami w radzeniu sobie z krytyką?

Czym jest terapia poznawczo-behawioralna? Terapia poznawczo-behawioralna (TPB) to forma terapii, która skupia się na identyfikowaniu i zmienianiu myśli i zachowań negatywnych. TPB pomaga jednostkom radzić sobie z trudnościami i krytyką poprzez identyfikowanie negatywnych myśli i zachowań, a następnie wprowadzanie zmian w ich postrzeganiu i reakcjach. Terapeuta pomaga klientowi spojrzeć na swoje myśli i przekonania w …