Jak terapia poznawczo-behawioralna może pomóc w radzeniu sobie z trudnościami w relacjach międzyludzkich?

Czym jest terapia poznawczo-behawioralna? Opis terapii poznawczo-behawioralnej Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) to skuteczna forma terapii, która koncentruje się na związku między naszymi myślami, emocjami i zachowaniem. Jest stosowana w rozwiązywaniu problemów w relacjach międzyludzkich i radzeniu sobie z trudnościami. CBT pomaga identyfikować negatywne myśli i wzorce zachowań, które przyczyniają się do konfliktów i trudności w relacjach. …