Jak terapia poznawczo-behawioralna może pomóc w radzeniu sobie z trudnościami w komunikacji interpersonalnej?

Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej Definicja i cel terapii poznawczo-behawioralnej Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) to forma terapii, która skupia się na zmianie myśli, uczuć i zachowań, które wpływają na nasze funkcjonowanie. Jej celem jest pomóc nam zidentyfikować negatywne wzorce myślowe i nawyki, które przyczyniają się do trudności w komunikacji interpersonalnej. Poprzez naukę nowych umiejętności komunikacyjnych i restrukturyzację …