Jak terapia poznawczo-behawioralna może pomóc w radzeniu sobie z niską samooceną?

Czym jest terapia poznawczo-behawioralna? Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest formą psychoterapii, która skupia się na połączeniu poznawczych i behawioralnych strategii leczenia. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest jedną z najpopularniejszych form psychoterapii, której celem jest pomoc osobom w identyfikacji i zmianie negatywnych myśli oraz wprowadzaniu zdrowszych wzorców zachowań. CBT łączy techniki poznawcze, takie jak zmiana myślenia i przekonań, …